Netherlands Embassy in Addis Ababa, Ethiopia

De post is op zoek naar een stagiair(e) op de afdeling migratie voor de periode 2 januari 2017 t/m 31 juli 2017.

De post is op korte termijn zoek naar een stagiair(e) voor de periode 1 december 2016 t/m 31 mei juli 2017.

Werkomgeving

Aangezien Ethiopië een OS partnerland is, is op de Nederlandse ambassade in Addis Abeba veel aandacht voor ontwikkelingssamenwerking en de veranderingen die daarin plaatsvinden. Daarnaast is er een vrij grote consulaire afdeling i.v.m. asielverzoeken en familiehereniging. Het Meerjarig Strategisch Plan 2014 - 2017 geeft een goede indicatie welke activiteiten er verder door de ambassade ondernomen worden. Migratie vormt een steeds belangrijker dossier voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Ethiopië is als doorgangsland voor met name Eritreërs en Somaliërs richting Europa speerpunt voor het Nederlandse en EU migratiebeleid in de Hoorn van Afrika. Daarnaast vangt Ethiopië zelf momenteel het grootste aantal vluchtelingen op in Afrika.

Stage omschrijving

De stagiair(e) biedt ondersteuning aan het dossier migratie, met in het bijzonder de lancering en uitrol van het EU Regional Development and Protection Programme (RDPP) in Ethiopië, waarin Nederland de lead heeft. Daarnaast werkt de stagiair(e) mee aan de opzet en het monitoren van verschillende bilaterale migratie projecten almede EU activiteiten onder AMIF en EU Trust Fund.

De stagiair(e) krijgt tot taak, onder supervisie van de Regionale Migratie Coördinator voor de Hoorn van Afrika, de volgende werkzaamheden uit te voeren: deelname aan en verslaglegging over de talrijke vormen van overleg binnen de internationale gemeenschap in Addis Abeba, het rapporteren over ontwikkelingen op het gebied van migratie en de humanitaire situatie in Ethiopië en de regio, alsook over de internationale respons hierop. Eveneens zal van de stagiair(e) verwacht worden te assisteren bij het organiseren van workshops en inkomende en uitgaande missies.

Profiel van de stagiair(e)

 • Academisch werk- en denkniveau;

 • Zeer goede beheersing van de Nederlandse taal;

 • Goede beheersing van de Engelse taal;

 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;

 • Goede kennis van en vaardig met het MS Office-pakket;

 • De Nederlandse nationaliteit bezitten en ingeschreven staan bij een masteropleiding aan een Nederlandse universiteit of een erkende universiteit in het buitenland voor de duur van de stage;

 • Aantoonbaar in de laatste fase van de studie zijn;

 • Toestemming voor deze stage van de universiteit op basis van dit functieprofiel;

 • Affiniteit met migratie, ontwikkelingssamenwerking en humanitaire zaken;

 • Affiniteit met sub-Sahara Afrika;

 • Ervaring met leven in een ontwikkelingsland is een plus;

 • Zelfwerkzaam en initiatiefrijk zijn;

 • Organisatietalent

Wat bieden wij

De Nederlandse ambassade in Addis Abeba biedt een professionele werkomgeving waar de stagiair(e) onder persoonlijke begeleiding de diplomatieke wereld kan leren kennen in de diplomatieke hoofdstad van Afrika (De Afrikaanse Unie heeft er haar hoofdkwartier). De post is één van de grotere Nederlandse ambassades. De ambassade is een bijzonder gebouw met een prachtig terrein, gelegen aan de rand van de stad. Er is veel ruimte voor eigen verantwoordelijkheid. De stagiair(e) krijgt de kans om verschillende organisaties die werkzaam zijn op bovengenoemd vlakken te leren kennen. Tijdens de uiteenlopende werkzaamheden kan veel kennis worden opgedaan over de diplomatieke en humanitaire sector in Afrika. Door veldbezoeken kan de stagiair(e) proeven van de realiteit van ontwikkelingssamenwerking, wat waardevolle input kan geven aan de dialoog op nationaal niveau.

Voorwaarden en vergoedingen

Algemene voorwaarden en vergoedingen kun je vinden op deze site.

Meer weten en/of solliciteren

Wie geïnteresseerd is in de vacature wordt verzocht uiterlijk 30 november 2016 een sollicitatiebrief en CV te sturen naar ADD@minbuza.nl, t.a.v. Mariko Peters. Telefonische sollicitatiegesprekken zullen vanaf 2 december 2016 worden gehouden.