Netherlands Embassy in Addis Ababa, Ethiopia

Stemmen voor Nederlandse verkiezingen

Bent u in het buitenland terwijl er in Nederland verkiezingen worden gehouden? Dan kunt u toch uw stem uitbrengen.

Verkiezing Tweede Kamer op 15 maart 2017 - Registreer u voor 1 februari 2017

Op 15 maart 2017 vindt de verkiezing plaats van de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal. U als kiesgerechtigde Nederlander in het buitenland kunt uw stem uitbrengen voor deze verkiezingen. Daarvoor moet u uzelf eerst registreren bij de gemeente Den Haag, ook als u uzelf al eens eerder heeft geregistreerd voor een verkiezing of referendum.

Hoe gaat u te werk?

Als u zich wilt registreren, ga dan naar de website www.stemmenvanuithetbuitenland.nl. Daar vindt u alle informatie over

  • De verkiezing
  • De registratie en het registratieformulier, en
  • Het stemproces in het buitenland.

Specifieke informatie Ethiopiƫ

De Nederlandse ambassade in Addis Abeba is geen briefstembureau.

Nederlanders woonachtig in Ethiopiƫ kunnen wel de Nederlandse ambassade als postadres gebruiken om de stembescheiden te ontvangen. Bij registratie vult u het volgende postadres in:

Ambassade Addis Abeba t.a.v. [Uw Naam]

Postbus 12200

2500 DD Den Haag

Indien u de ambassade als postadres gebruikt, informeert u ons dan per e-mail op add-ca@minbuza.nl. U ontvangt een email zodra uw stembescheiden zijn ontvangen en kunt deze persoonlijk afhalen op de ambassade. Online registratie dient voor 1 februari 2017 te gebeuren.

U kunt de ingevulde stemformulieren ook weer terug naar Nederland sturen via de ambassade. Lever de envelop bij voorkeur zo snel mogelijk in, maar uiterlijk op 8 maart 2017, om zeker te stellen dat uw stem op tijd in Nederland is.

U kunt er ook voor kiezen een persoon in Nederland te machtigen om voor u te stemmen, dan is bovenstaande uiteraard niet van toepassing.

Indien u geen toegang heeft tot Internet om u te registreren als kiezer, kunt u u ook persoonlijk inschrijven aan de balie van de ambassade. Doe dit bij voorkeur zo snel mogelijk, maar uiterlijk op 26 januari 2017. Neem een bewijs van Nederlanderschap mee (zie www.stemmeninhetbuitenland.nl voor verdere informatie). U kunt zonder afspraak komen.